Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Kwiecień 2013

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Doktoranckie Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji pod patronatem Fundacji PO DRUGIE, Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, Akademii Profilaktyki i Edukacji APERTI, Społecznego Komitetu ds. AIDS, Krajowej Rady Doktorantów oraz Warszawskiego Porozumienia Doktorantów zaprasza do udziału w konferencji naukowej: Bezpieczeństwo wyzwaniem współczesnych czasów, która odbędzie się w dn. 15. maja 2013r.o godz. 12 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej.