Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Październik 2013

Społeczny Komitet ds. AIDS jest partnerem projektu „Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV” (Joint Action on Quality in HIV Prevention). Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS, które pełni rolę obserwatora. 

Do udziału zaproszeni są dziennikarze prasowi, telewizyjni, internetowi i radiowi. Na laureatów czekają nagrody finansowe i wyjazd na European Harm Reduction Conference w Szwajcarii!

Tematem konkursu jest polityka narkotykowa, a w szczególności:

·         skutki społeczne obowiązującego aktualnie prawa narkotykowego w Polsce i na świecie,

·         przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób używających narkotyków,

·         rzetelne informowanie o działaniu substancji psychoaktywnych,

Agencja Partner of Promotion została partnerem strategicznym kampanii Projekt Test prowadzonej przez Społeczny Komitet ds. AIDS. Celem prowadzonych działań jest edukacja związana z zagrożeniem zakażeniem HIV i sposobami jego uniknięcia. Tegoroczna kampania dedykowana jest  mamie, tacie i dziecku, ponieważ wczesne wykrycie obecności wirusa HIV w ciąży pozwala ochronić zdrowie zarówno kobiety, dziecka jak i partnera. Wiedza o zakażeniu podczas ciąży daje niemal 100% szansę na uniknięcie zakażenia dziecka. W ten sposób 1 test chroni 3 życia.