Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Styczeń 2014

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Społeczny Komitet ds. AIDS dysponuje limitowaną liczbą bezpłatnych kalendarzy Projekt Test:Pokolenie Minus. 

Wszystkie osoby przychodzące wykonać test na HIV w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym na ul. Chmielnej 4 będą miały możliwość otrzymania egzemplarz wyjątkowego kalendarza Projekt Test:Pokolenie Minus. Kalendarze będą dostępne także w salonach MAC Cosmetics. Przewidziana jest ich dystrybucja na terenie całego kraju.

Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie pt. „Starzenie się i HIV”. Szkolenie zostanie poprowadzone w ramach projektu „Starzenie się i HIV: program edukacyjny dla ekspertów” („Ageing and HIV: education programme for proffesionals”).  

Zakres tematyczny:   

Szkolenie składa się z dwóch modułów:   

Moduł I „Praca z osobami 50+ narażonymi na zakażenie HIV/HCV/STI” 

Moduł II „Potrzeby osób 50+ żyjących z HIV” 

Do udziału zaproszeni są dziennikarze prasowi, telewizyjni, internetowi i radiowi. Na laureatów czekają nagrody finansowe i wyjazd na European Harm Reduction Conference w Szwajcarii!

Tematem konkursu jest polityka narkotykowa, a w szczególności:

         skutki społeczne obowiązującego aktualnie prawa narkotykowego w Polsce i na świecie,

         przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób używających narkotyków,

         rzetelne informowanie o działaniu substancji psychoaktywnych,