Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Audyt społeczny

Projekt zakładał przeprowadzenie audytu społecznego instytucji publicznych zobowiązanych do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012-16 (w latach 2013 i 2014) oraz ogólnopolskich badań wśród grup, których dotyczy problematyka HIV/AIDS (osoby zakażone HIV, służba zdrowia, NGO). Projekt był wspierany przez organizację pacjencką Sieć Plus, która upowszechni działania (badania oraz interwencje prawne) wśród osób zakażonych HIV.

Efektem działań było stworzenie raportu z audytu i badań oraz rekomendacji konsorcjum NGO zajmujących się tą problematyką. Analiza uzyskanego materiału badawczego pozwoliła na zdiagnozowanie problemowych obszarów oraz wypracowanie dla nich optymalnych rozwiązań. P

                                                               

Projekt „Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-14” był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.