Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Bezpłatne warsztaty z problematyki HIV/ AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową "Połączenia CTRLowane"

Bezpłatne warsztaty z problematyki HIV/ AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową

Społeczny Komitet ds. AIDS oraz Stowarzyszenie Program STACJA zapraszają na bezpłatne warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące HIV/AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową.
 

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA WARSZTATÓW!

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Przedstawimy wiedzę z zakresu:

- Epidemiologii
- Dróg zakażenia, płynów zakaźnych
- Ryzykownych zachowań seksualnych
- Testowania w kierunku HIV oraz innych STI
- Minimalizowania ryzyka zakażenia

Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim studentów i studentki studiów I i II stopnia.

Warsztaty prowadzone w grupach 12-16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Warsztaty prowadzone przez dwójkę doświadczonych trenerów i trenerek Społecznego Komitetu ds. AIDS, certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministra Zdrowia).
 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: warsztatyatskaids.org

Najbliższe terminy warsztatów:

8 kwietnia (piątek) - godz. 11:00 - 16:00 
Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW

Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Podchorążych 20, Warszawa

KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE ODBYCIA WARSZTATÓW!

S E R D E C Z N I E *** Z A P R A S Z A M Y :)))