Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Centrum szkoleniowe

Misją Centrum Szkoleniowego jest promowanie kompleksowego podejścia do problematyki HIV/AIDS, zarówno w aspekcie medycznym, psychologicznym jak i społecznym.

Promujemy filozofię Redukcji Szkód, będąc głęboko przekonani o jej słuszności i skuteczności w ograniczaniu epidemii. Ważne jest dla nas zwiększenie dostępu do usług w zakresie prewencji, opieki i leczenia ARV dla grup społecznych mających ograniczony do nich dostęp.

Pragniemy podzielić się naszym dotychczasowym doświadczeniem w leczeniu, opiece, działaniach pomocowych i profilaktycznych z szeroką grupą specjalistów z Europy Wschodniej, Azji Środkowej oraz innych krajów i zaproponować współpracę nad realizacją wspólnych projektów szkoleniowych.

Od 2000 roku prowadzimy treningi i szkolenia w krajach Europy Wschodniej oraz Azji Środkowej. Polskie doświadczenie oraz wiedza w zakresie prewencji i leczenia związanego z HIV/AIDS okazała się przydatna i inspirująca dla naszych kolegów z tych regionów a do zespołu trenerów i wykładowców Centrum Szkoleniowego dołączyli doświadczeni trenerzy z krajów WNP a także specjaliści pracujący w innych projektach i organizacjach działających w Polsce.
 
Proponujemy szkolenia interaktywne, treningi, staże dla specjalistów z różnych regionów w zakresie:

Potrzeb osób żyjących z HIV (aspekty medyczne oraz psychospołeczne):również z uwzględnienim specyficznych grup:
- Osób zakażonych HIV, aktywnie biorących narkotyki
- Kobiet żyjących z HIV
- Dzieci żyjących z HIV

Leczenia antyretrowirusowego:
-  Dla osób biorących narkotyki
- Aspektów medycznych oraz psychospołecznych
- Rozpoczęcia leczenia ARV: gotowości do leczenia, adherencji itp.

Zdrowia reprodukcyjnego:
- Kobiet zakażonych HIV
- Par z różnym statusem serologicznym
- Profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową

Zdrowia psychicznego w kontekście HIV/AIDS
- Zakażenie HIV i zdrowie psychiczne osoby zakażonej

Redukcji szkód (w szerokim znaczeniu):
- Terapii substytucyjnej
- Poradnictwa w związku z zakażeniem HIV
-  Filozofii redukcji szkód

Poradnictwa przed i po teście w kierunku HIV

Poradnictwa dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich

Programów profilaktryczncyh dla osób świadczących usługi seksualne (kobiety, mężczyźni, dzieci)

Praw osób żyjących z HIV/AIDS
- w  związku z braniem narkotyków
- adwokacji – ochrony praw osób żyjących z HIV/AIDS 

TOT – szkolenia dla trenerów pracujących w tematyce HIV/AIDS

Jesteśmy w stanie zapewnić także realizację projektów uwzględniających inne tematy dotyczące epidemii HIV/AIDS, na konkretne zapotrzebowanie.