Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

SKA gabinet terapii

 

Nasz zespół:

mgr Katarzyna Fusiek - psycholog, seksuolog

Katarzyna Fusiek - psycholog, seksuolog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją terapia rodzin i małżeństw oraz seksuologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Absolwentka XV szkoły trenerskiej STOP, certyfikowana konsultantka problematyki HIV/AIDS, trenerka warsztatów profilaktycznych, networkerka.

Ukończyła szereg kursów, warsztatów i staży klinicznych związanych z pomocą psychologiczną m.in. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich Szpitala Nowowiejskiego, Pracowni Psychologii Patologii Rodziny Uniwersytetu Warszawskiego czy w Instytucie Psychologii Zdrowia. Stale podnosi kwalifikacje i doskonali swój warsztat. 

Od czasów studiów nieustannie związana z trzecim sektorem. Współpracowała z szeregiem organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych. Zaangażowana w projekty wolontariackie, współprowadziła warsztaty umiejętności wychowawczych, grupy socjoterapeutyczne dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz żyjących z niepełnosprawnościami.

Pracuje zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz seksuologiczne (indywidualne, partnerskie). Realizuje warsztaty dotyczące m.in. rozwoju psychoseksualnego skierowane do rodziców i opiekunów.

ZAPISY POD NR. TELEFONU: 668 133 085

********************************************************************

mgr Wiktoria Kutz- Nazarewicz - psycholog

Wiktoria Kutz- Nazarewicz PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Jest absolwentką Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, gdzie ukończyła specjalizację z pracy z pacjentem chorym psychicznie oraz psychoterapii. Odbyła wiele szkoleń oraz warsztatów z zakresu psychoterapii. Obecnie kształci się w Laboratorium Psychoedukacji na 4- letnim studium psychoterapii, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w nurcie psychodynamicznym. Swoją wiedzę na bieżąco poszerza na licznych kursach, seminariach i konferencjach z zakresu psychoterapii.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Szpitalach Bielańskim i Bródnowskim, jak również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2010 roku jest pracownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim. W ramach WCZP prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową. Pracuje z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów depresyjnych i lękowych, jak również z osobami z zaburzeniami osobowości.  Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP. Oprócz pracy klinicznej i terapeutycznej jest również nauczycielem akademickim, pracującym dla Uniwersytetu im. Kardynała Stefan Wyszyńskiego (UKSW) oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

ZAPISY POD NR. TELEFONU: 720 828 665

*******************************************************************

UWAGA: OFERTA SPECJALNA

Bezpłatne* i anonimowe konsultacje psychologiczne z zakresu zdrowia seksualnego dla studentów. Oferta skierowana do osób, które doświadczają trudności w sferze psychoseksualnej, mają problemy w relacji z partnerem/ką lub po prostu chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego.

Seksualność człowieka jest niezwykle złożonym, a zarazem bardzo istotnym i nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania. Zrozumienie tej sfery może w znaczący sposób wpłynąć na jakość naszego życia.

Sesja konsultacyjna ma na celu określenie charakteru problemu, wyznaczenie obszaru do zmiany i dalszej pracy oraz przedstawienie optymalnych rozwiązań.

Konsultacja  trwa 60 minut. Terminy i godziny spotkań są dostosowane do potrzeb klienta. Spotkania odbywają się w Dzielnicy Śródmieście.

ZAPISY POD NR. TELEFONU: 668 133 085
* Liczba bezpłatnych konsultacji jest limitowana i dotyczy studentów/ ek warszawskich uczelni wyższych. Pozostałe osoby zapraszamy do skorzystania z nielimitowanej, odpłatnej oferty. 
Bezpłatne konsutacje odbywają się w ramach projektu "Licencjat z profiaktyki",  współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy. Strona projektu: http://polaczenia.org.pl/