Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

H-Cube

Projekt H-CUBE zakładał walkę z trzema zakażeniami przenoszonymi drogą płciową: Wirusowym Zapaleniem Wątroby typu B (HBV) i C (HCV) oraz HIV. Był współfinansowany przez Komisję Europejską–Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów,Program Zdrowia 2008.

Projekt rozpoczął się 1 maja 2009 i był realizowany przez 30 miesięcy. Stanowił on solidne partnerstwo 11 państw członkowskich Unii Europejskiej: Bułgarii, Czech, Cypru, Grecji, Węgier, Litwy, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Włoch. Celem głównym projektu było zorganizowanie europejskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej skierowanej do młodzieży w wieku 15-24. Strategia Komisji Europejskiej w zwalczaniu rozprzestrzeniania się zakażeń HIV i innych infekcji przenoszonych drogą płciową w państwach członkowskich UE oraz w krajach sąsiadujących, została określona w nowych wytycznych z 2009 roku. W dokumencie tym podkreślono, że w 2007 roku w krajach UE i państwach sąsiadujących było 50.000 nowo zdiagnozowanych przypadków zakażeń HIV oraz 2 miliony osób żyjących z HIV/AIDS (PLHA) ze wskaźnikiem rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w Europie, w przedziale od 0,1% do 1.2%. W Polsce szacunkowa liczba osób zakażonych HBV wynosi 380-500 tys., szacunkowa liczba zakażonych HCV może wynosić nawet 730 tys. osób. Od 1985 r. do listopada 2009 r. odnotowano 12 689  zakażeń HIV (szacunkowa liczba zakażeń HIV to 30-35 tys.).

Obecnie tempo rozprzestrzeniania się HIV i AIDS w Europie Wschodniej rośnie w zastraszającym tempie. Spowodowane jest to między innymi tym, iż  od 30% do 50% osób zakażonych HIV w krajach Unii Europejskiej oraz do 70% z krajów sąsiadujących jest nieświadoma swojego zakażenia. Fundamentalny jest zatem, ze względu na wysoką mobilność ludzi, rozwój wspólnej polityki tych krajów. Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) szacuje, że około 2 miliardy osób na świecie zostało zakażonych HBV (około 350 milionów żyje z przewlekłym zakażeniem) i do około 170 milionów miało kontakt z HCV (130 milionów przewlekle zakażonych osób na świecie), zaś najbardziej podatną grupą na ryzko zakażenia jest młodzieżZakładamy, że efektem działań projektu będą pozytywne zmiany w stanie zdrowia młodych Polaków. Do realizacji projektu wykorzystywane były przyjazne, efektywne i  nowoczesne metody edukacji i komunikacji, pozwalające dotrzeć do środowiska, w którym młodzi ludzie mieszkają, pracują ,uczą się i bawią. Projekt uruchomił stronę internetową (www.hcube-project.eu), na której były  m.in. umieszczone ankiety, w celu zbierania  informacji i danych, których analiza zapewniła lepszą realizację całego projektu w odniesieniu do działań lokalnych. Integralną częścią projektu H-CUBE była platforma e-learningowa przeznaczona dla młodzieży, rodziców, nauczycieli, a także pracowników społecznych i ochrony zdrowia. Działania H-CUBE zwróciły szczególną uwagę na różnice kulturowe, społeczne, ekonomiczne i polityczne poszczególnych państw uczestniczących w projekcie. Parterem i realizatorem projektu w Polsce było jednocześnie Krajowe Centrum ds. AIDS (http://www.aids.gov.pl/).