Telefon zaufania
 • 801 888 448 *
 • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Ostatnie szkolenia projektu MAIDS

W związku z zbliżającym się zakończeniem projektu MAIDS “Rozwój programów w zakresie zdrowia psychicznego i HIV/AIDS w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej” Społeczny Komitet ds. AIDS (SKA) po raz ostatni ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów SKA. 

Nasze szkolenia adresowane są przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, pełnomocników ds. uzależnień jednostek samorządowych, psychologów, psychiatrów, pracowników socjalnych i innych specjalistów pracujących z osobami żyjącymi z HIV, do nauczycieli, psychologów, pedagogów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną pod adresem: office_maidsatskaids.org

I. Szkolenie: Zdrowie psychiczne osób żyjących z HIV

Data: 23-24 lipca 2012 r. w godzinach: 8.00 – 15.00   

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lipca

 • Postawy wiedzy nt. HIV, medyczne aspekty HIV (drogi przenoszenia, testowanie na HIV, leczenie itp.)
 •  Zaburzenia psychiczne i uzależnienia u osób żyjących z HIV/AIDS
 •  Przygnębienie, depresja, samobójstwa i inne zaburzenia u osób żyjących HIV/AIDS
 • Omówienie studium przypadku

II. Szkolenie: Wprowadzenie do tematyki HIV/AIDS, w kontekście zdrowia psychicznego

Data: 25-26 lipca 2012 r. w godzinach: 8.00 – 15.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lipca

 •  Medyczne aspekty HIV/AIDS
 •  Praca z ludźmi zakażonymi HIV i chorymi na AIDS, specyfika pracy z poszczególnymi grupami klientów (kobiety, młodzież, MSM, osoby sprzedające seks, osoby z zaburzeniami psychicznymi)
 •  Psychologiczne aspekty HIV/AIDS
 • Używanie narkotyków i uzależnienie w kontekście HIV/AIDS
 •  Ryzyko związane z używaniem narkotyków i strategie redukcji szkód
 •  Aktywność seksualna i zakażenie HIV
 • Minimalizowanie ryzyka: seks, HIV i zdrowie psychiczne

Zakres tematyki szkoleń może ulec zmianie w zależności od potrzeb grupy.

Osoby zainteresowane tematyką szkoleń mogą wziąć udział zarówno w jednym, jak i w obu szkoleniach. 

http://mentalhealthHIV.eu