Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Redukcja szkód - rekomendacje dla Polski

Niniejsze streszczenie jest podsumowaniem wyników pracy uczestników konferencji na temat dostępności i skuteczności serwisów redukcji szkód w Polsce. Spotkanie, które odbyło się 26 czerwca 2012 roku w Warszawie, dotyczyło wytycznych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA, ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) nt. zapobiegania i nadzoru nad chorobami zakaźnymi wśród osób używających narkotyków drogą iniekcyjną oraz ich przełożenia na Polskę.  Konferencja zorganizowana została przez EMCDDA, UNAIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Polski Zakład Higieny i Global Drug Policy program w Open Society Foundations, oraz we współpracy z Krajowym Biurem ds. AIDS, Społecznym Komitetem ds. AIDS, Fundacją Redukcji Szkód, Polską Siecią Polityki Narkotykowej i Stowarzyszeniem Pacjentów Substytucyjnych JUMP’93.   Uczestniczyła w niej szeroka grupa profesjonalistów, wśród nich terapeuci ds. uzależnień, pracownicy urzędów miast, lekarze, pracownicy naukowi, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, także państwowych, takich jak straż graniczna czy policja, którzy w swojej pracy regularnie stykają się z problematyką chorób zakaźnych wśród osób używających substancji psychoaktywnych. Punktem wyjścia do pracy grupowej była diagnoza sytuacji w Polsce oraz zdefiniowanie możliwoś́ci i wyzwań w dziedzinie redukcji szkód w naszym kraju. W toku dyskusji, na podstawie wytycznych ECDC i EMCDDA zostały wspólnie wypracowane propozycje zmian w polskim systemie zapobiegania i nadzoru nad chorobami zakaźnymi wśród osób używających narkotyków drogą iniekcyjną. Następnie, we wrześniu 2012 wypracowane propozycje zmian zostały skonsultowane z uczestnikami VIII Konferencji Programów Redukcji Szkód organizowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.