Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

SKA partnerem śląskiego "Tramwaju zwanego pożądaniem"

Studenci medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego poprzez zabawę realizują działania z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

„Tramwaj Zwany Pożądaniem“ to akcja profilaktyczno-edukacyjna organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland we współpracy z fundacją MTV Staying Alive.    

"Celem akcji jest wzrost poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie profilaktyki prozdrowotnej promującej bezpieczne zachowania w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Chcemy poprzez akcję uświadomić młodym ludziom, jak ważna jest odpowiedzialność za własne zdrowie, a także życie i zdrowie innych osób" - deklarują organizatorzy.  

Tegoroczna edycja organizowana jest wspólnie z Samorządem Studenckim Śląskiego Uniwersytetu Medyczynego i odbędzie się w ramach Medykaliów 2013 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Event rozpocznie się pod akademikami na Ligocie o 20.00. Stąd też o godzinie 21.00 odjedzie specjalny autobus, który bezpłatnie zawiezie uczestników do biorących udział w wydarzeniu klubów.   

Podczas podróży w trakcie wyjątkowego BusParty, każdy pasażer będzie mógł uzyskać porady od SafePatrol czyli wyszkolonych edukatorów. W klubach dla uczestników czekają konkursy z nagrodami ufundowanymi przez partnerów akcji oraz specjalne zniżki.   

„Uczymy poprzez zabawę, licząc na to, że nasi uczestnicy zapamiętają w ten sposób więcej. Bawimy się podczas przejazdu autobusem i w czterech katowickich klubach:  w OKU MIASTA, RAJZEFIBER, SOFIE i GENESIS. W porównaniu z naszymi codziennymi zajęciami na uczelniach, to zupełnie inna metoda przekazywania wiedzy, mamy nadzieję, że będzie równie skuteczna.“  - mówi Tomasz Goc Koordynator Projektu. 

„Tematyka akcji jest poważna, a my poprzez taki właśnie sposób przekazu chcemy przełamać tabu, jakim niewątpliwie wśród studentów jest problematyka związana z aktywnością seksualną i wynikającymi z niej niebezpieczeństwami. Podczas akcji będziemy uświadamiać naszych kolegów i koleżanki, omawiać z nimi problematykę ludzkiej seksualności, zdrowia reprodukcyjnego oraz zagrożeń wynikających z możliwości zakażenia się wirusem HIV czy innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.“  

Statystyki z roku na rok są coraz bardziej alarmujące. Wg Krajowego Centrum ds AIDS w Polsce jest 16417 zakażonych wirusem HIV ogółem (dane do 28 lutego 2013 roku). Nowych zachorowań ciągle przybywa, zwłaszcza wśród ludzi młodych, którzy podejmując ryzykowne zachowania i nie zabezpieczając się w odpowiedni sposób zarażają tymi niebezpiecznymi i trudnymi w leczeniu schorzeniami kolejne osoby.   

IFMSA-Poland propaguje zachowania bezpieczne poprzez organizowanie akcji profilaktycznych i edukowanie społeczeństwa.  

"Kolejnym celem, który chcemy osiągnąć jest szerzenie postawy tolerancji wobec osób seropozytywnych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że takie osoby są wśród nas, że razem z nami przemierzają ulicę, korzystają z wspólnych środków komunikacji. Nie możemy udawać, że ich nie ma, zwłaszcza, że nigdy nie wiadomo kto jest zakażony,  a kto nie.”  - podkreśla Tomasz Goc. Akcja adresowana jest do wszystkich mieszkańców Śląska, a w szczególności do  młodzieży akademickiej. Jak zapewniają organizatorzy, każdy uczestnik akcji zostanie przeszkolony i otrzyma materiały edukacyjne.    

Szczegółowe informacje są dostępne  na stronie: facebook.com/TramwajZwanyPozadaniemPolska.