Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Joint Action on Quality in HIV Prevention

Społeczny Komitet ds. AIDS jest partnerem projektu „Wspólne działanie na rzecz poprawy jakości w zapobieganiu HIV” (Joint Action on Quality in HIV Prevention). Projekt jest realizowany we współpracy z Krajowym Centrum ds. AIDS, które pełni rolę obserwatora. 

 Projekt ten rozpoczął się w marcu 2013 roku i potrwa 3 lata. Uczestniczy w nim 25 stowarzyszonych i 17 współpracujących partnerów z 25 krajów członkowskich UE. Celem projektu jest zwiększenie efektywności w zapobieganiu zakażeniom HIV w Europie za pomocą praktycznych narzędzi jakości: zapewnianie jakości (Quality Assurance; QA) i poprawa jakości (Quality Improvement; QI). Pierwsze z tych narzędzi służy do monitorowania jakości usług i działań w przestrzeganiu i stosowaniu określonych standardów, rozpoznania problemów i podejmowania działań naprawczych. Drugie z nich odpowiada za  identyfikację, wprowadzanie i ocenianie strategii mających na celu zwiększenie zdolności do spełniania i podwyższenia standardów jakości.

 Zakładanymi rezultatami projektu są m.in. 

- stworzenie pięciu praktycznych narzędzi jakości zaadaptowanych do obszaru zapobiegania HIV,   

- opracowanie podręcznika dot. wyboru zastosowania odpowiednich narzędzi w zależności od przypadku,

- stworzenie modułów treningowych oraz kursu e-learningowego dla każdego z narzędzi

- opracowanie studiów przypadku (case studies) programów zapobiegania HIV, które zastosowały ww. narzędzia jakości,  

- stworzenie karty na rzecz jakości w zakresie zapobiegania HIV, która będzie źródłem informacji m.in. dla decydentów politycznych i planistów. 

 W ramach projektu, przynajmniej 60 trenerów z UE zostanie wyszkolonych w praktycznym użyciu powyższych narzędzi jakości. Zostaną oni również przeszkoleni w udzielaniu pomocy technicznej dla innych podmiotów ich używających. Projekt wspiera prawie 80 programów i projektów dot. zapobiegania zakażeniom HIV, w których zostaną zastosowane narzędzia QA/QI.  

Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską - Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (EAHC), Program Zdrowia 2008 – 2013 i przyczynia się spełnienia strategii Komisji Europejskiej „Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i sąsiednich krajach (2009 – 2013)”. 

Dla uzyskania szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy na www.qualityaction.eu  

Osoby, które chciałyby otrzymywać więcej informacji o projekcie, zapraszamy do przesłania zgłoszenia na office_maidsatskaids.org  

(W zgłoszeniu prosimy o pozostawienie informacji, w jakim języku życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości, do wyboru język polski i angielski).