Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS - ANKIETA SKIEROWANA DO OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV/AIDS

Społeczny Komitet ds. AIDS realizuje obecnie badanie na temat działań na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS, oferty pozamedycznej, kierowanej do tej grupy pacjentów oraz przeciwdziałania zakażeniom HIV/ AIDS w latach 2013 - 2014. www.BadanieNaPlus.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu skierowanym do osób żyjących z HIV / AIDS.
Kwestionariusz ankiety dostępny jest pod adresem:

www.BadanieNaPlus.pl

W ramach projektu oferujemy osobom żyjącym z HIV/ AIDS możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem. Zainteresowanych prosimy o wysłanie wiadomości na adres:
prawnikatskaids.org    

Badanie ankietowe jest częścią ogólnopolskiego projektu "Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-2014", realizowanego w ramach programu “Obywatele dla Demokracji”, finansowanego ze środków EOG. Zakłada on przeprowadzenie audytu społecznego (monitoringu) instytucji publicznych (urzędy, stacje sanitarno - epidemiologiczne) zobowiązanych do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012 -2016 (w latach 2013-2014). Planujemy również przeprowadzenie badań opinii różnych grup związanych z problematyką HIV/AIDS (osoby żyjące z HIV, lekarze, organizacje pozarządowe) na temat profilaktyki oraz oferty pozamedycznej kierowanej do osób żyjących z HIV. Zwieńczeniem działań będzie stworzenie Raportu z audytu i badań oraz rekomendacji umożliwiających wpłynięcie, podczas konsultacji społecznych