Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

PROGRAM STAŻOWY w Społecznym Komitecie ds. AIDS

PROGRAM STAŻOWY

Społeczny Komitet ds. AIDS zaprasza do udziału w programie stażowym, skierowanym do studentów i absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych, który będzie trwał od października 2015r. do stycznia 2016r.

Program stażowy obejmuje:

  -->  trzy weekendowe zjazdy po 16 godzin szkoleniowych każdy (17-18.10, 7-8.11, 21-22.11),

Szkolenia będą miały na celu specjalistyczne przeszkolenie uczestniczek/ów stażu w obszarze problematyki HIV/AIDS i STI. W ramach programu stażowego rozwijane będą również kompetencje zawodowe i osobiste uczestniczek/ów spotkań.

 --> możliwość bieżącego angażowania się w działania Społecznego Komitetu ds. AIDS,

 -->   realizację własnego projektu profilaktycznego,

-->  opiekę koordynatorki stażu,

-->  możliwość indywidualnych konsultacji.

 

Program stażowy odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Społecznego Komitetu ds. AIDS, ul. Chmielna 4/11.

Uczestnictwo w programie stażowym nie łączy się z żadnymi opłatami.

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe.

W celu zgłoszenia udziału w programie stażowym, prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci uczestnictwa w programie do koordynatorki programu Katarzyny Fusiek: katarzyna.fusiekatskaids.org, tytułem PROGRAM STAŻOWY najpóźniej do 30 września 2015r. O wynikach rekrutacji wszystkie zainteresowane osoby zostaną poinformowane drogą mailową.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany terminów spotkań stażowych.