Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Quality Action Conference 2016

W dniach 26-27 stycznia 2016 w Berlinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Quality Action, w którym to SKA było jednym z partnerów. Polska reprezentowana była przez przedstawicielki Społecznego Komitetu ds. AIDS - Aleksandrę Skonieczną oraz Katarzynę Fusiek, Naczelnika Wydziału Zdrowia Publicznego Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Województwa Wielkopolskiego - Jarosława Cieszkiewicza oraz Iwonę Wawer z Krajowego Centrum ds. AIDS.

Wydarzenie było okazją do podsumowania i wymiany doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć w zakresie poprawy jakości programów profilaktycznych. Przedstawiono kluczowe osiągnięcia w zakresie realizacji zaplanowanych działań. Kluczowym elementem programu stanowiło zainaugurowanie nowej Karty Jakości w zakresie Profilaktyki HIV ('Charter for Quality in HIV Prevention') oraz przedstawienie strategii zwierającej kluczowe kwestie istotne w podnoszeniu jakości działań profilaktycznych zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym.

Więcej informacji: http://www.qualityaction.eu/