Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Badanie skierowane do kobiet, które urodziły dziecko w ciągu ostatniego roku lub są aktualnie w ciąży

test na HIV u kobiet w ciąży

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii, którego celem jest ocena działań dotyczących zapobiegania zakażeniom HIV w Polsce drogą wertykalną (z matki na dziecko). Wystarczy wypełnić krótką ankietę, znajdującą się pod adresem: http://bit.ly/2sIcIWH

Badanie prowadzone jest przez Społeczny Komitet ds. AIDS we współpracy ze Stowarzyszeniem Podwale Siedem. Projekt dofinansowany jest przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wyniki badania posłużą do wypracowania rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych oraz oferty kierowanej do kobiet w zakresie zapobiegania zakażeniom z matki na dziecko. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu wszystkie kobiety, które urodziły dziecko w ciągu ostatniego roku (od lipca 2016 roku) lub są aktualnie w ciąży. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w oparciu o Pani doświadczenia. Ankieta jest anonimowa i zawiera 26 pytań. Jej wypełnienie zajmuje kilka minut.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu. Aby udzielić odpowiedzi na pytanie należy zaznaczyć jedną odpowiedź (chyba, że w pytaniu podana jest inna możliwość) lub wpisać ją w wyznaczone miejsce.

Link do ankiety: http://bit.ly/2sIcIWH