Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Konferencja naukowo-szkoleniowa - „Oblicza ulicy - wybór czy konieczność?”

Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej działające przy Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW ma przyjemność zaprosić na konferencję naukowo-szkoleniową pt.: „Oblicza ulicy - wybór czy konieczność?”. Społeczny Komitet ds. AIDS jest partnerem wydarzenia.
PROGRAM KONFERENCJI:
https://drive.google.com/file/d/1R36h2WzE5zQabNcFyGx64v6UsEzjwOMB/view?usp=sharing
FORMULARZ REJESTRACJI:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqZ7FOIz_5tNavfMYWi89mvT_LsgfJkH8GWp_LK4rDPRDb7g/viewform

Podczas organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zaprezentować najnowsze tendencje w zakresie ograniczania problemów społecznych występujących w przestrzeni miejskiej. Poszukujemy odpowiedzi na pytanie: Jak przeciwdziałać ekskluzji społecznej „dzieci ulicy”, osób bezdomnych czy podejmujących ryzykowne zachowania? W związku z tym uczestnicy naszej konferencji będą mogli zapoznać się ze specyfiką wskazanych wyżej problemów oraz metodami i technikami pracy w środowisku przebywania osób zagrożonych nieprzystosowaniem czy wykluczeniem społecznym.
Chcemy skoncentrować się m.in. na wykorzystaniu nowatorskich metod pracy w terenie (pedagogiki ulicy skierowanej do dzieci i młodzieży, streetworkingu skierowanego do młodych dorosłych z grupy wysokiego ryzyka oraz streetworkingu skierowanego do osób bezdomnych).
Atutem konferencji ,,Oblicza ulicy. Wybór czy konieczność?’’ jest połączenie teorii z praktyką, wymiana poglądów i doświadczeń ze specjalistami pracy środowiskowej, przygotowanie uczestników do podjęcia aktywności w przestrzeni „ulicy”.