Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „ChemSex w terapii uzależnień ”

Zjawisko ChemSex stanowi nowe wyzwanie w profilaktyce i leczeniu uzależnień – dotyczy ono MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami), przyjmujących intencjonalnie stymulujące substancje psychoaktywne celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych. W trakcie szkolenia przyjrzymy się temu zjawisku i jego przyczynom , rozważymy potrzeby użytkowników problemowych i uzależnionych oraz wynikające z nich wyzwania dla terapii uzależnień.

Dla kogo?

Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób, zajmujących się terapią uzależnień: pracujących w poradniach leczenia uzależnień oraz punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych. Do udziału zapraszamy zarówno osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami/ klientami MSM, w tym użytkownikami ChemSex, jak i osoby nie posiadające jeszcze takich doświadczeń.

Jakie są cele szkolenia?

- zwiększenie wiedzy dotyczącej zjawiska ChemSex, jego przyczyn i jego wpływu na zdrowie populacji MSM,

- nabycie umiejętności rozumienia specyficznych potrzeb MSM w kontekście nadużywania i uzależnienia,

- rozwój umiejętności podejmowania interwencji dotyczącej MSM używających ChemSex w sposób problemowy lub uzależnionych.

Czego się nauczę podczas szkolenia?

- czym jest ChemSex i co odróżnia go od podejmowania kontaktów seksualnych pod wpływem narkotyków/ NSP (nowych substancji psychoaktywnych)

- jakie substancje są używane podczas Chemsex, jaki jest mechanizm ich działania i długofalowe efekty ich przyjmowania,

- w jaki sposób Chemsex może wpływać na zdrowie populacji MSM i jakie są związane z nim zagrożenia,

- co to jest model syndemiczny i w jaki sposób wpływa on na podejmowanie ChemSex wśród MSM,

- w jaki sposób dostosować prowadzoną interwencję do potrzeb kulturowych populacji MSM i użytkowników ChemSex,

- gdzie osoby używające Chemsex mogą uzyskać pomoc profesjonalną i tzw. rówieśniczą.

Prowadzący

Michał Pawlęga - specjalista ds. zdrowia MSM w Społecznym Komitecie ds. AIDS, pracownik Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV i HCV. Student studiów „Seksuologia kliniczna” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu. Współpracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w zakresie zdrowia LGBTI, realizator wielu projektów promocji zdrowia skierowanych do społeczności LGBTI i projektów badawczych dotyczących zdrowia MSM. Pomysłodawca pierwszego w Polsce projektu skierowanego wyłącznie do populacji MSM, dotyczącego zjawiska ChemSex pn. #cojestbrane. Członek Eurasian Harm Reduction Network, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS i European AIDS Clinical Society.

Szkolenie jest realizowane w ramach programu #cojestbrane, realizowanego przez Społeczny Komitet ds. AIDS wspólnie z Lambdą-Warszawa. Obejmuje one promocję zdrowia w miejscach spotkań MSM, oddziaływania indywidualne ukierunkowane na zmianę wzorców zachowań, udzielanie wsparcia użytkownikom problemowym/ szkodliwym, a także upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska ChemSex wśród personelu ochrony zdrowia.

Kiedy? 18 października 2018 r., w godz. 10:00 – 16:00

Gdzie? Miejsce w centrum Warszawy, dokładna lokalizacja zostanie podana osobom zakwalifikowanym do udziału w zajęciach.

Organizacja zajęć:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestniczącym osobom zapewniamy materiały szkoleniowe oraz ciepłe i zimne napoje podczas przerw. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do 30 września 2018 r. zgłoszenia za pomocą formularza znajdującego się na stronie https://chemsex.konfeo.com. W przypadku dużej liczby zgłoszeń rezerwujemy sobie prawo do zaproszenia do udziału wybranych osób. Kryteriami wyboru będą: zróżnicowanie płciowe grupy, zróżnicowanie reprezentowanych ośrodków/ podmiotów oraz wyjaśnienie motywacji do udziału, w tym planów wykorzystania nabytych kompetencji w pracy zawodowej.