Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Jesteśmy na najważniejszych konferencjach dotyczących HIV/AIDS dzięki dotacji NIW!

  • AIDS Impact 14th International Conference/ XIV Międzynarodowa Konferencja wpływu AIDS na społeczeństwo w Londynie w dniach 29-31 lipca 2019 r.
  • 3rd European Chemsex Forum/ III Europejskie Forum ChemSex w Paryżu w dniach 14-16 listopada 2019 r.

Udział w tych wydarzeniach umożliwi nam nawiązanie kontaktów z osobami zajmującymi się profilaktyką i testowaniem w kierunku HIV (w szczególności w populacjach o najwyższym poziomie zachowań ryzykownych), profilaktyką oraz terapią problemowego ChemSexu oraz opieką nad osobami żyjącymi z HIV. Wykorzystamy je w przyszłych działaniach, wymieniając się doświadczeniami i 'dobrymi praktykami'. Najważniejsze wyniki dyskusji i zidentyfikowane 'dobre praktyki' przekażemy współpracującym organizacjom i instytucjom, dzięki czemu będą one mogły zapoznać się z nowymi rozwiązaniami o udowodnionej skuteczności. Dzięki nim wzmocnimy także nasz udział w opracowaniu strategii dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i narkomanii - na poziomie lokalnym, w Warszawie jak i na poziomie ogólnopolskim.

Termin realizacji projektu: 21 maja - 16 grudnia 2019 r.

Kwota dofinansowania: 10 000 zł

Dziękujemy!