Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Połączenia CTRLowane

Projektu pn. „LICENCJAT” Z PROFILAKTYKI, CZYLI TRZYLETNI PROJEKT PROFILAKTYKI HIV I STI WŚRÓD STUDENTÓW/EK był realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2015 roku do grudnia 2017 roku.

Projekt był współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, dotyczącego przeciwdziałania zakażeniom HIV i działania na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS w latach 2015-2017-zadanie publiczne pn. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki HIV oraz innych STI.

Szczegóły dotyczące poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu można znaleźć na stronie: http://polaczenia.org.pl/