Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Połączenia CTRLowane

Projekt pn. „Połączenia CTRLowane- program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI" jest realizowany przez dwie organizacja pozarządowe – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od 2018 roku do grudnia 2020 roku.

Projekt jest współfinansowany przez m.st. Warszawa, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawa w latach 2018-2020 ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Szczegóły dotyczące poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu można znaleźć na stronie: http://polaczenia.org.pl/. Projekt jest kontynuacją działań LICENCJAT” Z PROFILAKTYKI, CZYLI TRZYLETNI PROJEKT PROFILAKTYKI HIV I STI WŚRÓD STUDENTÓW/EK realizowanych przez – Stowarzyszenie Program STACJA oraz Społeczny Komitet ds. AIDS od marca 2015 roku do grudnia 2017 roku.