Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Program profilaktyki wskazującej - ChemSex

Program profilaktyki wskazującej dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków połączonych z podejmowaniem kontaktów seksualnych (ChemSex)

Celem zadania jest ograniczenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych u osób przyjmujących narkotyki celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych, tzw. zjawisko ChemSex.

Odbiorcami zaplanowanych działań są osoby używające szkodliwie narkotyków w celu podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych.

Oferujemy:

  • konsultacje indywidualne ukierunkowane na zrozumienie obecnej sytuacji, a także określenie celów i narzędzi do jej zmiany

  • warsztaty służące lepszemu zrozumieniu przyczyn używania chemsex, a także pracy nad takimi zagadnieniami jak seks i seksualność, trzeźwy seks, intymność i budowanie relacji, poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem oraz negocjowanie i stawianie granic

  • grupa wsparcia umożliwiająca podzielenie się w bezpiecznej atmosferze doświadczanymi trudnościami związanymi ze zmianą i uzyskanie wsparcia od innych osób będących w podobnej sytuacji

Szczegółowe informacje o aktualnie realizowanych działaniach oraz dane kontaktowe znadują się na stronie internetowej projektu www.skaids.org/cojestbrane