Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Program profilaktyki wskazującej - ChemSex

Program profilaktyki wskazującej dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków połączonych z podejmowaniem kontaktów seksualnych (ChemSex)

Celem zadania jest ograniczenie zagrożenia uzależnieniem od substancji psychoaktywnych u osób przyjmujących narkotyki celem podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych, tzw. zjawisko ChemSex.

Odbiorcami zaplanowanych działań będzie 230 osób z terenu województwa mazowieckiego używających szkodliwie narkotyków w celu podejmowania pod ich wpływem kontaktów seksualnych.

W trakcie realizacji zadania:

  • 10 osób skorzysta z programu oddziaływań grupowych, ukierunkowanych na rozpoznanie swoich potrzeb i zachowań związanych z używaniem narkotyków oraz określenie metod zachowania kontroli nad używaniem narkotyków lub rezygnacji z ich używania i zachowania abstynencji,
  • 20 osób skorzysta z konsultacji indywidualnych, ukierunkowanych na uzyskanie informacji o bezpieczniejszym przyjmowaniu narkotyków, określenie metod zachowania kontroli nad używaniem narkotyków lub rezygnacji z ich używania i zachowania abstynencji,
  • 200 osób skorzysta z dyżurów informacyjno - edukacyjnych uzyskując informacje dotyczące ograniczenia ryzykowności podejmowanych zachowań związanych z używaniem narkotyków.

Działania projektu będą realizowane  od 01 lipca do 31 października2018 r.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.