Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

RAPORT: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV/AIDS w Polce w latach 2013 - 2014

RAPORT: PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV/AIDS w Polce w latach 2013 - 2014. Analiza zebranych danych, wnioski i rekomendacje. 

Raport z badania „Społeczny audyt przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS w Polsce w latach 2013-14”, zrealizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.