Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

SKA i Mały Książe

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że od 2014 roku Społeczny Komitet ds. AIDS rozpocznie działania na rzecz dzieci dotkniętych HIV/ AIDS oraz ich rodzin. Przez wiele lat liderką na tym polu była Krystyna Sokołowska i jej Stowarzyszenie „Mały Książe”. Od 1999r. organizowała turnusy rehabilitacyjno- edukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców i ich opiekunów. Pomagała na wiele innych sposobów, nigdy nie pozostając obojętną na potrzeby swoich podopiecznych.

Jeszcze przed śmiercią Krysia wyraziła wolę, by organizacyjnie nad jej działaniami czuwał Społeczny Komitet ds. AIDS, pozostawiając w jej gestii sprawy merytoryczne.

Teraz, gdy Krysi nie ma już z nami, Społeczny Komitet ds. AIDS z wielką wrażliwością i uwagą kontynuować będzie jej dzieło.Do naszego zespołu dołączyła Dominika Soćko, która przez wiele lat współpracowała z Krystyną oraz uczestniczyła we wszystkich działaniach „Małego Księcia”. Bogatsi o jej wiedzę i ogromne doświadczenie patrzymy w przyszłość z wielkim optymizmem i nadzieją na realizację naprawdę ważnych i potrzebnych projektów.

Jednym z głównych priorytetów będzie organizowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży żyjących z HIV/AIDS, będących zarówno okazją do wypoczynku, jak również czasem poświęconym rehabilitacji i edukacji w najistotniejszych dla nich obszarach. Będziemy kontynuować edukację rodziców i opiekunów prawnych, organizując dla nich specjalne warsztaty, dające szansę poszerzenia kompetencji w zakresie opieki nad dziećmi przewlekle chorymi, ale również umożliwiających pracę nad trudnymi problemami, z którymi oni sami muszą się mierzyć każdego dnia.

Planujemy też poszerzyć ofertę o nowe projekty, aby jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby naszych podopiecznych. Szczególnie ważna jest dla nas edukacja i wsparcie młodzieży oraz młodych dorosłych. Życie stawia wiele wyzwań przed młodym człowiekiem żyjącym z HIV/AIDS, od tego jak sobie z nimi poradzi zależy zdrowie i jakość życia jego oraz jego bliskich.