Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Adwokacja

Jako Społeczny Komitet ds. AIDS jesteśmy zaangażowani w budowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego, którego niezbędnym elementem są silne, zorientowane na konkretne kwestie społeczne organizacje pozarządowe. Od wielu lat działamy w przestrzeni zdrowa publicznego, prowadząc szeroką debatę publiczną związaną z profilaktyką HIV/AIDS, zdrowiem psychicznym, seksualnością człowieka (w tym bezpiecznymi zachowaniami seksualnymi) oraz redukcją szkód w dziedzinie uzależnień. Od prawie 10 lat konsekwentnie i skutecznie prowadzi działania adwokacyjne na rzecz wprowadzania do polskich instytucji filozofii redukcji szkód (harm reduction) oraz ochrony i wsparcia osób żyjących z HIV. Redukcja szkód to wszelkie działania, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi sytuacjami.

Nasza adwokacja polega na szeregu czynności, do których zalicza się przygotowywanie kampanii społecznych , działań medialnych, prowadzenia monitoringu prasowego, inicjowania publicznych debat, wspieranie ruchów społecznych, projektowanie i prowadzenie badań naukowych a potem ich publikowanie i promowanie.

Jako Społeczny Komitet ds.AIDS jesteśmy opiniodawczym partnerem UNAIDS, przez co głosy polskich organizacji pozarządowych są obecne w debacie społecznej na poziomie międzynarodowym. Zajmujemy się również przygotowywaniem pozarządowej części raportu UNGASS. W roku 2010 podobnie jak w latach poprzednich prowadziliśmy szereg działań mających na celu włączenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do polskiej delegacji w Sesji Komisji Środków Odurzających (Commission on Narcotic Drugs – CND) w Wiedniu. Jesteśmy członkiem Civil Society Forum w Luksemburgu, gdzie reprezentuje stanowisko organizacji z naszego regionu. Blisko współpracuje z European AIDS Treatment Group (EATG) z którą regularnie wymieniamy doświadczenia dotyczące praktyk adwokacyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Na szczeblu krajowym uczestniczymy w Mazowieckim Forum Zdrowia oraz Komisji Dialogu Społecznego.

Na rok 2012 przygotowaliśmy strategię adwokacji (rzecznictwa) nastawioną przede wszystkim na współpracę międzysektorową oraz budowanie jak najbardziej spójnych stanowisk organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem publicznym( w tym specjalną kampanię skierowaną do młodych „My i Narkotyki” ) oraz specjalną strategię adwokacji w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej, które w tym roku odbędą się w  Polsce i na Ukrainie.