Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Współpraca z Warszawską Kurią Metropolitarną

Z początkiem roku 2013 Społeczny Komitet ds. AIDS rozpoczął współpracę z Warszawską Kurią Metropolitarną w celu większego uczulenia podlegających Kurii duszpasterzy oraz wiernych na temat testowania w kierunku HIV. Wspólnie zredagowane z ks. Prałatem. Józefem Górzyńskim -Moderatorem Kurii - pismo zostało rozesłane do 250 duszpasterzy.

W prowadzonym przez Społeczny Komitet ds. AIDS Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym przy ulicy Chmielnej w Warszawie doradcy kilkukrotnie spotkali się z sytuacją gdzie to właśnie ksiądz, który jako pierwszy udzielała wsparcia osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, zasugerował jej przeprowadzenie testu na obecność HIV. Uważamy to za bardzo pożądane zjawisko i chcielibyśmy, wspólnie z otwartymi na działania profilaktyczne duchownymi, zmotywować do testowania kolejne grupy społeczne i środowiska.