Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Konferencja: Bezpieczeństwo wyzwaniem współczesnych czasów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Doktoranckie Koło Naukowe Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji pod patronatem Fundacji PO DRUGIE, Grupy Edukatorów Seksualnych PONTON, Akademii Profilaktyki i Edukacji APERTI, Społecznego Komitetu ds. AIDS, Krajowej Rady Doktorantów oraz Warszawskiego Porozumienia Doktorantów zaprasza do udziału w konferencji naukowej: Bezpieczeństwo wyzwaniem współczesnych czasów, która odbędzie się w dn. 15. maja 2013r.o godz. 12 w siedzibie Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy teoretyków i praktyków z zakresu pedagogiki, psychologii, prawa, kryminologii, socjologii, filozofii.

Proponowana tematyka konferencji będzie realizowana w następujących sekcjach tematycznych:

1.      Bezpieczeństwo z wykorzystaniem nowych technologii medialnych

2.      Bezpieczeństwo a edukacja

3.      (Nie)bezpieczeństwo osób podejmujących zachowania ryzykowne, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu oraz uzależnieniom

4.      Bezpieczeństwo rodziny, w tym przeciwdziałanie agresji i przemocy

5.      Bezpieczna szkoła

Prosimy o zgłaszanie udziału w Konferencji wraz z abstraktami najpóźniej do dnia 05 maja 2013 roku drogą mailową na adres Doktoranckiego Koła Naukowego Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w tytule BEZPIECZEŃSTWO: dknpsir.apsatgmail.com

Formularze zgłoszeń na konferencję są dostępne pod linkiem: http://www.skaids.org/pl/do-pobrania/konferencja-bezpieczenstwo-wyzwaniem-wspolczesnych-czasow