Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Najbliższe terminy warsztatów dla studentów/ek - Połączenia CTRLowane

Społeczny Komitet ds. AIDS oraz Stowarzyszenie Program STACJA zapraszają na bezpłatne warsztaty profilaktyczno - edukacyjne dotyczące HIV/AIDS oraz infekcji przenoszonych drogą płciową dla studentów warszawskich uczelni wyższych.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Przedstawimy wiedzę z zakresu:

- Epidemiologii
- Dróg zakażenia, płynów zakaźnych
- Ryzykownych zachowań seksualnych
- Testowania w kierunku HIV oraz innych STI
- Minimalizowania ryzyka zakażenia

Dla kogo?

Na warsztaty zapraszamy studentów i studentki studiów I i II stopnia.

Warsztaty prowadzone w grupach 12-16 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący:

Warsztaty prowadzone przez dwójkę doświadczonych trenerów i trenerek Społecznego Komitetu ds. AIDS, certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS (agenda Ministra Zdrowia).
 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: warsztatyatskaids.org, z zaznaczeniem preferowanej daty.

Najbliższe terminy warsztatów:

Wydział Pedagogiki UW

19.10.2015 – godz. 13.30 – 18.30 – Wydz. Pedagogiki UW – s.309
22.10.2015 – godz. 10.00 – 15.00 – Wydz. Pedagogiki UW – s.309
24.10.2015 – godz. 10.00 – 15.00 – Społeczny Komitet ds. AIDS - ul. Chmielna 4 lok. 11

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Bloki dłuższe 6 h 16.10.2015 - godz. 13:30-18:45sala 3528  23.10.2015 - godz. 13:30-18:45sala 3528    Bloki krótsze 3h 20.10, godz. 17:10-19:45 - sala 3628 27.10, godz. 17:10-19:45 - sala 3628
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.