Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Obywatelska analiza skuteczności funkcjonowania systemu zapobiegania zakażeniom wirusem HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko)

Problemem, którego rozwiązaniem zajął się niniejszy projekt jest niedostateczny sposób realizacji polityk publicznych dotyczących zapobiegania zakażeniom HIV w Polsce drogą wertykalną (z matki na dziecko). Wynikał on z niedostatecznej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji działań związanych z zapobieganiem zakażeniom wirusem HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko) w Polsce oraz niedostatecznego udziału obywateli i organizacji obywatelskich w kształtowaniu polityk publicznych dotyczących zapobiegania zakażeniom wirusem HIV drogą wertykalną (z matki na dziecko) w Polsce.

Projekt był realizowany w partnerstwie Społecznego Komitetu d/s AIDS oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Podwale Siedem” z Wrocławia.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich