Telefon zaufania
  • 801 888 448 *
  • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

Program wolontariacki

Celem projektu było promowanie idei wolontariatu w obszarze profesjonalnych działań profilaktycznych dotyczących problematyki HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową (STI). Projekt zakładał działania realizowane wśród młodych osób. Realizatorami działania byli studenci i absolwenci studiów społecznych, natomiast odbiorcami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z obszaru m.st. Warszawy, dla których przygotowani merytorycznie
wolontariusze prowadzili warsztaty profilaktyczne. Projekt zakładał także edukację rówieśniczą prowadzoną przez wolontariuszy w swoich środowiskach (m.in. uczelnie, domy studenckie, kluby, koła zainteresowań).

Projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

          

Projekt „Ochotnicy warszawscy” to spójne i długofalowe działania na rzecz rozwoju wolontariatu w Warszawie realizowane przez samorząd, miejskie instytucje, organizacje pozarządowe, uczelnie i partnerów biznesowych. Założeniem projektu jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju dla wolontariatu oraz podmiotów i jednostek zaangażowanych w wolontariat w Warszawie. Projekt koordynowany jest przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.