Telefon zaufania
 • 801 888 448 *
 • (22) 692 82 26 **

Czynne całodobowo od poniedziałku g. 9:00 do soboty g. 21:00.

* płatne za pierwszą minutę połączenia
** dla telefonów komórkowych i połączeń zza granicy

SKA Street

Parasol ochronny nad Warszawą

Projekt streetworkerski zajmujący się profilaktyką HIV/AIDS oraz innych infekcji przenoszonych drogą płciową funkcjonował w Warszawie od 1996 roku. Od 2007 roku program streetworker’ski był częścią Społecznego Komitetu ds. AIDS. Pracowaliśmy nad ograniczeniem zagrożeń związanych ze świadczeniem usług seksualnych, dotykających osoby świadczące usługi oraz ich klientów. Kierowaliśmy się filozofią HARM REDUCTION – REDUKCJI SZKÓD.

O nas

Nasi pracownicy i wolontariusze to osoby wykwalifikowane i doświadczone w zakresie prewencji HIV/AIDS. W 1996 r. przy Społecznym Komitecie ds. AIDS (SKA) powstał program streetworkerski. W latach 1996 – 2007 działaliśmy w sieci TADA. W 2007 r. zmieniliśmy nazwę programu Z TADA na SKA Street.

NASZE CELE:

To przede wszystkim zwiększenie dostępności do informacji i poradnictwa w zakresie problematyki HIV/AIDS oraz minimalizacja szkód zdrowotnych i zapobieganie rozprzestrzenianiu się HIV poprzez:

 • działalność edukacyjno – informacyjną;
 • zapewnienie środków zmniejszających ryzyko zakażeń HIV / STI (prezerwatyw, lubrykantów);
 • zapewnienie dostępu do informacji o sposobach zmniejszania ryzyka ww. zakażeń, poprzez rozpowszechnianie ulotek, konsultacje (w lokalu podczas dyżurów oraz w czasie regularnych wyjść do klientów programu);
 • propagowanie punktów bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV;
 • interwencję psychologiczną w kryzysie poprzez wyszkolonych pracowników;
 •  pomoc psychologiczną i prawną;

DO KOGO KIEROWALIŚMY OFERTĘ:

Nasze działania streetworkerskie kierowane były do osób podejmujących ryzykowne zachowania seksualne, szczególnie tych, które świadczyły usługi seksualne na ulicach, dworcach, w agencjach towarzyskich. Prowadziliśmy również działania metodą partyworkingu w klubach gejowskich w Warszawie.  

Naszym klientom oferowaliśmy:  

 • • edukację w zakresie zdrowia seksualnego;
 • • wsparcie psychologiczne;
 • • pomoc prawną i socjalną; 
 • • informacje o dostępnej pomocy.   
Projekt był realizowany do końca 2014 roku.